Zakładanie plantacji

Technologia uprawy wierzby energetycznej

1. Przygotowanie gleby
2. Przygotowanie sadzonek
3. Sadzenie
4. Zabiegi pielęgnacyjne
5. Zbiór

Maszyny do cięcia drewna

1. Kombajny
2. Inne


Zastosowanie wierzby

 • produkcja drewna dla celów gospodarczych i energetycznych
 • ochrona brzegów różnych zbiorników wodnych
 • ochrona brzegów przed falą powodziową
 • ochrona osad i pól przed wiatrami oraz gruntów rolnych przed erozją
 • odwodnienie i osuszenie terenów podmokłych i bagiennych
 • baza pokarmowa dla zwierzyny płowej - polepsza jakość poroża
 • wykorzystanie kilku gatunków na żywopłoty do ogrodzeń i jako tzw. ekrany autostradowe
 • oczyszczanie ścieków komunalnych stosując tzw. „wierzbę ekologiczną”
 • produkcja salicyny z kory wierzby - przemysł farmaceutyczny
 • do celów ozdobnych poprzez szczepienie i dobór form ozdobnych
 • wzbogacenie i ożywienie krajobrazów

Szkodniki

Najczęściej atakujące plantację szkodniki to:

 • przędziorek wierzbowiec
 • szpeciel wierzbowiec
 • krytoryjec olszowiec
 • naroślarz wikliniowiec
 • Inne

W pierwszych latach odrostu wierzby, narażona ona jest na zniszczenia powodowane przez zwierzęta dziko żyjące: sarny, dziki i jelenie. Są one uwazane jako szkodniki gdyz odgryzając górną część wierzby powodują spowolnienie wzrostu rośliny.

Aby ochronić wierzbę przed zwierzyną można zastosować:

 • środek chemiczny
 • ogrodzenie pola